Tijdens schoolvakanties is het kantoor van het samenwerkingsverband gesloten.


Schoolvakanties 2018-2019:

 

Vergaderdata 2018-2019

Vergaderlocatie: Cesar Franckstraat 1, 7604 JE Almelo

Overleg dagelijks bestuur

 • 08 oktober 2018
 • 10 december 2018
 • 11 februari 2019
 • 15 april 2019
 • 03 juni 2019

Overleg  Netwerkcoördinatoren

 • 17 september 2018
 • 05 november 2018
 • 14 januari 2019
 • 25 februari 2019
 • 01 april 2019
 • 17 juni 2019

Overleg Algemene Ledenvergadering

 • 06 februari 2019
 • 05 juni 2019

Overleg Ondersteuningsplanraad

 • 01 oktober 2018
 • 04 februari 2019
 • 20 mei 2019

E&D en Trajectbegeleiders

 • Volgens het jaarrooster

HIA werkbijeenkomsten met Sonja de Lange

 • volgens afgesproken rooster

Bijeenkomsten voor IB-ers over het gebruik van het groeidocument.
Bijeenkomsten voor leden van het Schoolondersteuningsteam: orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen.
Intervisie trajectbegeleiders.
Afdelingscoordinatoren werkbijeenkomsten.
Stuurgroep HIA.