Minister SlobOp maandag 4 juni 2018 bracht minister Slob een bezoek aan SWV Twente
Noord.

Het bezoek is geïnitieerd door de directeur van dit SWV. Dit in nauwe
samenwerking met een vijftal andere SWV’en uit Oost-Nederland. Deze SWV’en
zijn in 2017 op werkbezoek geweest in Canada waar de ervaringen met inclusief
onderwijs bestudeerd werden.

De 6 SWV’en hebben de ambitie om passend onderwijs in Nederland in een
volgende fase te brengen. Dit mede vanuit de bevindingen tijdens het
werkbezoek in Canada. De vraag is hierbij welke realistische vertaalslag gemaakt
kan worden vanuit de ervaringen in Canada naar de huidige stand van zaken
m.b.t. passend onderwijs in onze regio en Nederland, zonder hierbij met het
hoofd in de Canadese wolk te blijven.

Het overleg met de minister Slob duurde ruim een uur. Tijdens een presentatie
door Kees Hendriks, directeur van SWV Twente Noord, ontstond een open
dialoog met de minister over de huidige knelpunten rondom passend onderwijs.
Tijdens het overleg hebben de collega’s van de SWV’en gezamenlijk veel
onderwerpen naar voren kunnen brengen. De minister was nieuwsgierig naar
oplossingsrichtingen en gaf ook grenzen aan van de mogelijkheden hierbij.
Onderwerpen die besproken werden waren o.a.:

  1. De visie en uitwerking van passend onderwijs gerelateerd aan het in 2016 ondertekende Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH): wat is de stip op de horizon in Nederland.
  2. De ontwikkellijn van exclusie naar segregatie naar integratie en/of inclusie
  3. Betrokkenheid van onderwijs, jeugdhulp en gezondheidszorg bij de uitwerking van één landelijke visie op passend onderwijs. Samenwerken en ontschotten tussen organisaties
  4. Werkdruk, druk van oplossingsgericht werken op leerkrachten en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften
  5. Stevig verankeren van passend onderwijs in opleidingen voor leerkrachten en directeuren.
  6. De verevening als bezuinigingsopdracht in Oost Nederland
  7. Meer aandacht voor de goede voorbeelden van passend onderwijs. Promotie van de good practice in onze scholen

Bovenstaande onderwerpen werden aangeboden d.m.v. een ‘Tafel van 10”: 10
actiepunten m.b.t. de doorontwikkeling van passend onderwijs. De minister heeft
gevraagd deze punten verder te concretiseren. Mogelijk krijgt het contact met
het ministerie daardoor nog een vervolg.

Namens de 6 samenwerkende SWV’en,

Ab Kreunen, Otto Kamps, Rianne Lenselink, Kees Hendriks

SWV De Liemers
SWV Oost-Achterhoek
SWV Twente Zuid
SWV Twente Noord
SWV IJssel Berkel
SWV Doetinchem

 

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief oktober 2016

De trajectbegeleiders van het SWV hebben de afgelopen jaren de nodige tijd en aandacht in opleiding gestoken. 
Daardoor zijn de trajectbegeleiders nu goed toegerust voor hun taak.

Dossier Passend Onderwijs Simea

Nieuwsbrief Schoolteams maart 2014
In deze nieuwsbrief wordt uitleg gegeven over de start van Passend Onderwijs!

Brochure passend onderwijs voor leraren