Minister SlobOp maandag 4 juni 2018 bracht minister Slob een bezoek aan SWV Twente
Noord.

Het bezoek is geïnitieerd door de directeur van het SWV. Het overleg met de minister Slob duurde ruim een uur. Tijdens een presentatie
door Kees Hendriks, directeur van SWV Twente Noord, ontstond een open
dialoog met de minister over de huidige knelpunten rondom passend onderwijs.
Tijdens het overleg zijn meerdere onderwerpen naar voren kunnen brengen. De minister was nieuwsgierig naar
oplossingsrichtingen en gaf ook grenzen aan van de mogelijkheden hierbij.
Onderwerpen die besproken werden waren o.a.:

  1. De visie en uitwerking van passend onderwijs; wat is de stip op de horizon in Nederland.
  2. De ontwikkellijn naar integratie en/of inclusie
  3. Betrokkenheid van onderwijs, jeugdhulp en gezondheidszorg bij de uitwerking van één landelijke visie op passend onderwijs. Samenwerken en ontschotten tussen organisaties
  4. Werkdruk, druk van oplossingsgericht werken op leerkrachten en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften
  5. Stevig verankeren van passend onderwijs in opleidingen voor leerkrachten en directeuren.
  6. De verevening als bezuinigingsopdracht in Oost Nederland
  7. Meer aandacht voor de goede voorbeelden van passend onderwijs. Promotie van de good practice in onze scholen

 

Nieuwsbrief maart 2018

Dossier Passend Onderwijs Simea

Nieuwsbrief voor leeerkrachten maart 2014
In deze nieuwsbrief wordt uitleg gegeven over de start van Passend Onderwijs in Twente Noord!