SWV Twente Noord werkt met afdelingen waarbinnen de scholen van de leden samenwerken. Momenteel zijn er 7 afdelingen. Toekomstig kunnen dat er minder worden, doordat besturen anders gaan samenwerken. Zes afdelingen worden nu gevormd door scholen van Basis- en Speciaal basisonderwijs.

Het speciaal onderwijs heeft  ook een afdeling gevormd. Binnen deze afdeling werken de 4 organisaties van cluster 3 en 4 samen om leerlingen binnen regio Twente Noord zeer gespecialiseerde ondersteuning te bieden. Dat doet de afdeling door het bieden van onderwijs  en het leveren van ondersteunende diensten binnen het regulier basisonderwijs.

Iedere afdeling benoemt een afdelingscoördinator die belast is met de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de afdelingstaken. De coördinatoren van alle afdelingen voeren overleg met de directeur van de vereniging in het afdelingscoördinatorenoverleg (ACO). De directeur is voorzitter van het ACO.

De afdelingscoordinatoren zijn:

  • Inge Swartjes (Afdeling Twenterand 601 + Afdeling Rijssen 602)
  • Roel Roelofs (Afdeling West 603)
  • Judith Pals (Afdeling Oosthoek 604)
  • Kees Hendriks (Afdeling Noord West Twente 605)
  • Ineke ter Haar (Afdeling Almelo e.o. 606)
  • Marleen Roth (Afdeling SO)