SWV Twente Noord werkt met netwerken waarbinnen de scholen van de verschillende besturen samenwerken. Momenteel zijn er 5 netwerken.

Het speciaal onderwijs werkt ook samen in een netwerk. Binnen dit netwerk werken de 3 organisaties van cluster 3 en 4 samen om leerlingen binnen regio Twente Noord  gespecialiseerd onderwijs te bieden.

Ieder netwerk kent een netwerkcoördinator die belast is met diverse taken. De coördinatoren van de netwerken voeren overleg met de directeur van het samenwerkingsverband in het netwerkcoördinatie overleg (NCO). De directeur, Kees Hendriks, is voorzitter van het NCO.

Taken van de netwerkcoördinatoren zijn:

a. Deelnemen aan het NCO.
b. Organiseren van overleggen waarin het beleid en de uitvoer van het beleid binnen de geledingen van het eigen bestuurlijk netwerk besproken wordt. Hieronder vallen in ieder   geval: directie-overleggen, IB-netwerken.
c. Organiseren en coördineren van de klankbordgroep(en).
d. Stimuleren van de informatievoorziening van en naar het SWV Twente Noord.
e. Leerling zaken binnen de scholen van het netwerk coördineren in afstemming met het SWV.
f.  Het bieden van ondersteuning bij centrale taken van SWV Twente Noord.
g. Voeren van de schoolgesprekken over het SOP.

De netwerkcoördinatoren zijn:

 • Inge Swartjes, netwerk midden (Afdeling Twenterand 601 + Afdeling Rijssen 602)
  Vertegenwoordigt het bestuur van SCOT, PCBO Vroomshoop, PC Notter, PCPO Rijssen, Verion, De Roerganger Enter
 • Roel Roelofs, netwerk west (Afdeling West 603)
  Vertegenwoordigt het bestuur van IKT, Stichting Roos, en de Regenboog Holten
 • Dirk Dreschler, netwerk Oosthoek
  Vertegenwoordigt het bestuur van GPO de Oosthoek
 • Ineke ter Haar, netwerk oost ( afdeling 605 en 606)
  Vertegenwoordigt het bestuur van SKOT, TOF, SQV, SOCA, OPOA, Vrije school, PCO Nrd. Twente
 • Marleen Roth, netwerk SO
  Vertegenwoordigt het bestuur van Attendiz, SOTOG en Aquila