Bijlage 3 Doelen en onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind