Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad ingesteld. Deze Planraad beoordeelt het Ondersteuningsplan.

De Ondersteuningsplanraad doet zijn werk volgens de bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen. Het aantal leden gekozen uit personeel en ouders vormen elk de helft van het aantal leden van de ondersteuningsplanraad.
De Ondersteuningsplanraad bestaat uit 18 leden. Ieder bestuur binnen het samenwerkingsverband vaardigt dus een vertegenwoordiger af naar de Planraad van het samenwerkingsverband.

De planraad heeft ingestemd met het Ondersteuningsplan 2022-2026.

Secretaris: Inge Frazer

Contact met de Ondersteuningsplanraad via Pieter Verbrugh: directie@swv-twentenoord.nl