Kernteam

SWV Twente Noord werkt met netwerken waarbinnen de scholen van de verschillende besturen samenwerken. Momenteel zijn er 2 netwerken.

Het speciaal onderwijs werkt ook samen in een netwerk. Binnen dit netwerk werken de 3 organisaties van cluster 3 en 4 samen om leerlingen binnen regio Twente Noord  gespecialiseerd onderwijs te bieden.

Ieder netwerk kent een netwerkcoördinator die belast is met diverse taken. De coördinatoren van de netwerken voeren overleg met de directeur van het samenwerkingsverband in het kernteam overleg. De directeur van het SWV is voorzitter van het kernteam overleg.

Taken van de netwerkcoördinatoren zijn:

a. Deelnemen aan het kernteam overleg
b. Organiseren van overleggen waarin het beleid en de uitvoer van het beleid binnen de geledingen van het eigen bestuurlijk netwerk besproken wordt. Hieronder vallen in ieder geval: directie-overleggen, IB-netwerken
c. Organiseren en coördineren van de netwerkklankbordgroep(en)
d. Stimuleren van de informatievoorziening van en naar het SWV Twente Noord
e. Leerling zaken binnen de scholen van het netwerk coördineren in afstemming met het SWV
f.  Het bieden van ondersteuning bij centrale taken van SWV Twente Noord

De netwerkcoördinatoren zijn:

  • Ineke ter Haar, netwerk Oost
    Vertegenwoordigt het bestuur van SKOT, TOF, SQV, OPOA, Vrije school Athena, PCO Nrd. Twente, Varietas en De Fakkel ( scholengroep Hannah)
  • (Vacant), netwerk West en SO
    Vertegenwoordigt het bestuur van Attendiz, SOTOG, Aquila, SOCA, PCBO Vroomshoop, SCO-T, PCB Notter, PCPO Rijssen, Verion, De Roerganger, IKT, De Regenboog en Domino (scholengroep Hannah)

Het SWV Twente Noord heeft een directeur aangesteld. De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken. De directeur is eindverantwoordelijk ten aanzien van de uitvoer van het beleid van het samenwerkingsverband.

Directeur (ad interim):
Anne Jan van den Dool
Valeriusstraat 183
7604 CM Almelo
Tel.: 0546-745 790
Mail: directie@swv-twentenoord.nl