Folders ouders

De onderstaande folders zijn te verkrijgen via de basisscholen in Twente Noord of aan te vragen bij het Samenwerkingsverband (zie contact). De folders bevatten informatie over het Samenwerkingsverband Twente Noord.

Er is een folder met meer algemene informatie over Passend Onderwijs in ons Samenwerkingsverband en één met informatie over de werkwijze van het schoolondersteuningsteam, trajectbegeleiding en de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen.

Folder 1:  Als extra ondersteuning nodig is

Folder 2:  De ondersteuningsstructuur in SWV Twente Noord