Extra ondersteuning

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, adviseert het Expertise & Dienstenteam van Samenwerkingsverband Twente Noord. Scholen hebben een vast contactpersoon bij het Expertise & Dienstenteam.  Het team bestaat uit  schoolcoaches met verschillende specialisaties. Voorbeelden van extra ondersteuning zijn:

  1. Hoe geeft de leerkracht een kind met kenmerken van autisme extra structuur in de klas? Het advies heeft altijd als doel om te ontdekken bij welke specifieke aanpak het kind baat heeft en hoe de leerkracht dit het best kan organiseren.
  2. Iedere school kan de begeleidingsuren van het Expertise & Dienstenteam gebruiken om de basisondersteuning, die voor iedere leerling geldt, te optimaliseren. Zoals het versterken van het pedagogisch klimaat of omgaan met moeilijk gedrag.
  3. Korte vragen over puzzels rodom leerlingen. Voor leerkrachten is het prettig om te overleggen met een specialist. Voor die momenten zijn er consultatie-uren.