Ouder- en Jeugdsteunpunt

Passend onderwijs voor uw kind staat of valt met een goede samenwerking tussen uw kind, u als ouder/verzorger en de school. Daarbij is het belangrijk dat u als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie u terecht kunt met vragen. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt kan u daarbij ondersteunen.

Wat is het Ouder- en Jeugdsteunpunt?

Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft een adviserende, signalerende en begeleidende functie, zonder dat daarbij de leerkracht, intern begeleider en/of directeur direct betrokken worden. Op deze manier draagt het Ouder- en Jeugdsteunpunt onafhankelijk bij aan het ontwikkelproces van het kind, zodat ouders/verzorgers en scholen aan hun zorgplicht kunnen voldoen.

Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als uitgangspunt dat zij oog heeft voor het perspectief van de ouders/verzorgers van een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast wil het Ouder- en Jeugdsteunpunt een laagdrempelige voorziening zijn, oog hebben voor mogelijke conflicterende belangen van ouders en kind, gericht op preventie van miscommunicatie en onbegrip tussen betrokkenen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen en/of twijfels?

Als eerste neemt u altijd contact op met de school van uw kind. U gaat in gesprek met de leerkracht of de intern begeleider. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan kunt u een gesprek aangaan met de directeur van de school. Hij of zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en voor de kwaliteit van het onderwijs.

Mocht dit ook niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met het Ouder- en Jeugdsteunpunt. Twee orthopedagogen zijn aangesteld om u met raad en daad terzijde te staan. Vult u dan alstublieft het onderstaande contactformulier zo volledig mogelijk in. Eén van de orthopedagogen neemt dan contact met u op.

Contactformulier

Heeft u een vraag voor het Ouder- en Jeugdsteunpunt? Vult u dan alstublieft het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen dan contact met u op.