Gemeenten

De regio van Samenwerkingsverband Twente Noord omvat de gemeenten:

 • Tubbergen
 • Almelo
 • Wierden
 • Rijssen-Holten
 • Hellendoorn
 • Twenterand

OOGO

Het Samenwerkingsverband (SWV) overlegt met de diverse gemeenten door deel te nemen in jeugdbeleidsgroepen. Ook voert het SWV structureel overleg met de gemeenten via het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Jeugd en Passend Onderwijs. Dit OOGO kent een ontwikkelkagenda, die regelmatig met beleidsmedewerkers en wethouders besproken wordt.
Onderwerpen van overleg zijn o.a.:

 • Schoolondersteuningsteam en aansluiting jeugdzorg
 • Onderwijsjeugdarrangementen
 • Aansluiting voorschool en basisschool
 • Preventie en samenwerking met jeugdhulp
 • Thuiszitters