Bijlage 6 Gespreksleidraad voor de gespreksleider van een SOT