Oudersteunpunt

Passend onderwijs voor uw kind staat of valt met een goede samenwerking tussen uw kind, u als ouder/verzorger en de school. Daarbij is het belangrijk dat u als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie u terecht kunt met vragen. Het Oudersteunpunt kan u daarbij ondersteunen.

Wat is het Oudersteunpunt
Het Oudersteunpunt heeft een adviserende, signalerende en begeleidende functie, zonder daarbij als leraar, ondersteuningscoördinator, directeur op te treden. Op deze manier draagt het Oudersteunpunt bij aan het ontwikkelproces van de leerling, zodat ouders/verzorgers en scholen aan hun zorgplicht kunnen voldoen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen en/of twijfels?
Als eerste neemt u dan contact op met de school van uw kind. U gaat in gesprek met de leraar of de ondersteuningscoördinator. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan kunt een gesprek aangaan met de directeur van de school. Hij of zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en voor de kwaliteit van het onderwijs.

Mocht dit ook niet tot een gewenst resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met het Oudersteunpunt. Twee orthopedagogen van ons SWV 23-01 VO zijn aangesteld om u met raad en daad terzijde te staan. Vult u dan alstublieft het onderstaande contactformulier zo volledig mogelijk in. Eén van de orthopedagogen neemt dan contact met u op.

Het Oudersteunpunt heeft als uitgangspunt dat zij oog heeft voor het perspectief van de ouders/verzorgers van een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast wil het Oudersteunpunt een laagdrempelige voorziening zijn, oog hebben voor mogelijke conflicterende belangen van ouders en kind, gericht op preventie van misscommunicatie en onbegrip tussen betrokkenen.

Contactformulier

Heeft u een vraag voor het Oudersteunpunt? Vult u dan alstublieft het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen dan contact met u op.