Passend onderwijs

Samenwerkingsverband Twente Noord is een vereniging voor Passend Onderwijs. De schoolbesturen van het basis- en speciaal (cluster 3 en 4) onderwijs in de gemeenten Tubbergen, Almelo, Wierden, Twenterand, Hellendoorn en Rijssen-Holten werken samen aan de opdracht van Passend Onderwijs. Dit doen ze binnen het kader van de wet op Passend Onderwijs.

De besturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:

Hoe Passend Onderwijs in regio Twente Noord gerealiseerd wordt en het niveau van basisondersteuning dat de scholen bieden;

hoe het geld voor de extra ondersteuning verdeeld en besteed wordt;

hoe de extra ondersteuning voor leerlingen in het reguliere onderwijs wordt georganiseerd;

hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs verloopt;

hoe ouders worden geïnformeerd over de manier waarop de ondersteuning voor leerlingen is ingericht.

Als extra
uitdaging
nodig is
Hoogbegaafdheid

Nieuws

Ondersteuningsplan

De besturen van het nieuwe Samenwerkingsverband beschrijven het bovenstaande in een Ondersteuningsplan. Dit Ondersteuningsplan wordt besproken in de Ondersteuningsplanraad. Deze Planraad heeft een instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan. Over dit Ondersteuningplan is tevens overleg met de gemeenten.

Het Samenwerkingsverband wordt officieel aangeduid als SWV 23-01 PO, maar de gebruiksnaam is SWV Twente Noord.

Deze website geeft informatie over de verdere uitwerking van de samenwerking.