Belang van een goede aansluiting

Voor alle leerlingen is een soepele overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs belangrijk. De succeskansen van leerlingen worden vergroot als scholen en leerkrachten capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen zorgvuldig inschatten. Dat betekent dat relevante leerling informatie zorgvuldig moet worden vastgelegd, overgedragen en gebruikt te worden. Dat geldt vooral ook voor leerlingen die door hun voorsprong vervroegd het voortgezet onderwijs in kunnen gaan. Maar welke informatie is dan relevant? En hoe dragen we informatie zorgvuldig over?

Relevante informatie betreft informatie die noodzakelijk is voor het voortgezet onderwijs om een passend onderwijsaanbod en begeleiding te kunnen organiseren. Dat is informatie met betrekking tot: de onderwijsbehoeften van de leerling, de ontwikkeling van de executieve functies bij de leerling, het kunnen omgaan met stress, spanningen, kortom een profielschets van de leerling. Daarnaast dienen gegevens met betrekking tot versnelling, eventueel opgestelde handelingsplannen en bevindingen van extern betrokken specialisten overgedragen te worden.