Plusgroepen

Binnen ons samenwerkingsverband zet ongeveer tweederde van de scholen een plusgroep als onderwijsinterventie: hetzij binnenschools, hetzij bovenschools en soms ook beide. Wat opvalt is dat de wijze waarop plusgroepen ingericht worden (doelstelling, toelatingscriteria, duur, welke groepen) heel divers is. Binnenschoolse plusgroepen lijken vooral tot doel te hebben uitdagende leerstof aan te bieden, terwijl in bovenschoolse plusgroepen veelal het contact met ontwikkelingsgelijken centraal staat. Verder valt op dat hoe lager de groep, hoe minder vaak een plusgroep beschikbaar is.

Een doelstelling vanuit het project hoogbegaafdheid is dat elke leerling binnen ons samenwerkingsverband de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan een peergroep omdat is aangetoond (Hoogeveen, Hell, van, Mooij &Verhoeven, 2004) dat dit een positieve invloed heeft op leerlingen met kenmerken van begaafdheid.  Peergroeponderwijs is goed voor het ontwikkelen van een positief en realistisch zelfbeeld. Daarnaast is de spiegeling aan ontwikkelingsgelijken en gelijkgestemden essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling op sociaal, emotioneel én cognitief gebied. In de ‘peergroep’ kunnen leerlingen in een veilige omgeving hun eigen grenzen verleggen, op hún niveau samen leren en uitwisselen op basis van gedeelde interesses en een zelfde manier van denken. Deze onderwijsaanpassing heeft betrekking op gemiddeld circa 5-10% van de leerlingen.

Bron: www.talentstimuleren.nl