Wanneer versnellen?

Op deze vraag is niet eenvoudig een antwoord te geven zonder onderzoek gedaan te hebben. Soms is de voorsprong van een leerling zo groot dat versnellen de enige optie lijkt.

Een belangrijke vuistregel is om eerst vast te stellen wat de onderwijsbehoefte van een leerling is en dan te kijken of hier aan kan worden voldaan middels verrijken of versnellen. Een passend hulpmiddel om dit te onderzoeken is de Versnellingswenselijkheidslijst (op papier) of  Versnellen van excellente leerlingen zonder drempels (online).

Versnellen alleen is overigens nooit voldoende als maatregel om aan de specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen.