Mindset

Bij hoogbegaafdheid denken we vaak als eerste aan de hoge intelligentie. We verwachten dat die hoge intelligentie vast ook zal zorgen voor goede prestaties. Maar uit onderzoek blijkt dat intelligentie alleen niet voldoende is om succesvol te worden. Het is zelfs zo dat er factoren zijn die een grotere invloed hebben op prestaties dan intelligentie. Eén van die factoren is mindset. Met mindset bedoelen we iemands overtuiging over intelligentie. Er is sprake van een fixed mindset als je ervan overtuigd bent dat intelligentie niet veranderbaar is. Bij een growth-mindset ga je er van uit dat je jezelf kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen.

Carol Dweck heeft in verschillende onderzoeken bewijs gevonden dat je door middel van feedback die je als leerkracht geeft, kunt je bijdragen aan het stimuleren van een growth-mindset.

Tips voor de leerkracht

  • Bespreek met leerlingen dat je talenten niet vaststaan, maar zich door hard werken kunnen ontwikkelen. Laat bijvoorbeeld zien dat het brein maakbaar is.
  • Probeer een leerling niet overmatig te prijzen en richt feedback niet op karaktereigenschappen of prestaties (‘Je hebt echt talent’), maar richt feedback op het proces en de geleverde inspanning (‘dat heb je handig aangepakt’ of ‘wat heb je nu anders gedaan, zodat het wel lukte?’).
  • Laat zien dat fouten maken mag (moet?) en dat je daarvan leert. Bijvoorbeeld door te laten zien dat je als leerkracht ook wel eens een fout maakt en hoe je daarvan leert.