Waarom vroegtijdig signaleren?

Jonge kinderen leren snel. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid, enthousiasme en creativiteit zorgen ervoor dat er steeds meer verbindingen worden gelegd in de hersenen waardoor ze steeds meer leren. In positieve zin, maar ook in negatieve zijn. Eén van de basisbehoeften van kinderen is erbij willen horen. Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong heeft snel in de gaten dat er niet veel kinderen in de groep zo zijn als hij en dat de juf of meester het kind niet altijd op zijn of haar niveau aanspreekt.

Dit soort inconsistenties kunnen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op het verkeerde been zetten. Ze passen zich aan, aan de groep, gaan twijfelen aan zichzelf of worden boos of verdrietig. Met als gevolg dat hun ontwikkeling stagneert en ze hun nieuwsgierigheid en zelfverzekerdheid kunnen verliezen en gaan onderpresteren. Dit proces kan binnen zeer korte tijd (enkele dagen/weken) plaatsvinden, zowel op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als o de basisschool. Bekijk ook eens het onderstaande filmpje.

Kathleen Venderickx – Waarom behalen zo veel hoogbegaafden geen diploma?