Overdracht van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn vaak de pedagogische instellingen waar kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong mee in aanraking komen. Daarom is het belangrijk dat ook in de voorschoolse situatie de kennis en vaardigheid in het signaleren en stimuleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong aanwezig is. Omdat er een soort van ‘harde’ overgang is tussen voor- en vroegschool is een goede overdracht belangrijk.

De meest gebruikte vorm daarvoor is het overdrachtsformulier. Hierin wordt echter niet altijd informatie met betrekking tot een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong opgenomen. Vragen zijn vaak gericht op het minimale niveau en er wordt gemeld of het gaat om een kind dat al specifieke zorg nodig heeft. Deze zorg is er echter meestal niet vanwege een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Belangrijk voor peuterspeelzalen en voorscholen om met elkaar in contact te zijn over de informatie in dit overdrachtsformulier. Biedt deze voldoende aanknopingspunten om meer te weten te komen over een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong? Deze tips kunnen daar wellicht behulpzaam bij zijn.