Wanneer compacten en verrijken

Ongeveer 20 tot 30 % van de leerlingen heeft op een vakgebied uitdagendere leerstof nodig dan de methode aan biedt om tot leren te komen.  De term ‘compacten’ verwijst naar het indikken van de reguliere lesstof waarbij de stof beperkt wordt tot de essenties. Het compacten is bedoeld voor de snel lerende leerlingen, die minder instructie, oefening en herhaling nodig hebben om de reguliere lesstof te beheersen. Door te compacten ontstaat er tijd om de lesstof te verrijken.Voor meer uitleg over compacten volgen hier de richtlijnen voor compacten.

Het is belangrijk om kritisch te onderzoeken wanneer verrijkingswerk zinvol is voor leerlingen. Bijzonder talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan leeractiviteiten die een beroep doen op verschillende (denk)vaardigheden. Aan een lesaanbod met ruimte voor eigen inbreng, aansluitend bij eigen interesses. Activiteiten waarbij de nadruk niet zozeer ligt op het onthouden en begrijpen van vaststaande leerinhouden, maar waarbij de leerling wordt uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar relevante informatie om tot een oplossing voor een probleem of een antwoord op een vraag te komen. Het voortdurend aanbieden van leeractiviteiten die hier een beroep op doen, heeft een positieve invloed op de leermotivatie en competentiebeleving van leerlingen. Voor een overzicht van kenmerken van zinvol verrijkingswerk kun je deze pagina raadplegen: Criteria voor verrijkingsmateriaal