Profielen van
(hoog)begaafde leerlingen

(Hoog)begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Aangezien persoonlijkheid het resultaat is van ervaring en aanleg, worden ook (hoog)begaafden niet op dezelfde wijze beïnvloed door hun bijzondere vermogens. Bij deze ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de interactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren. Al deze gebieden hangen met elkaar samen en werken op elkaar in. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen de verschillende hoogbegaafden ontdekt. Op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek hebben Betts & Neihart zes profielen opgesteld.

Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen. Ze dienen als basis voor een theoretisch concept van waaruit inzicht verschaft kan worden. Dit leidt tot een beter begrip en is van belang voor het stimuleren van persoonlijke groei op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

Hieronder zijn de door Betts & Neihart beschreven profielen schematisch uitgezet langs twee dimensies.

Klik hier voor een presentatie met een beknopte typering per profiel.

Bron: http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/