Leren leren

De meeste leerlingen ervaren in ons onderwijs dat leren niet vanzelf gaat. Daarmee leren ze dat inspanning moeten doen om iets te leren, dat herhalen belangrijk is als je iets nog niet kunt en dat je het allemaal niet in één keer goed hoeft te doen. Hoogbegaafde leerlingen ervaren dit meestal niet binnen het reguliere onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat als het leren niet meer ‘vanzelf’ gaat en dat zij onzeker worden over hun eigen kunnen. Heel belangrijk dus om bij het aanbieden van moeilijkere leerstof, uit te leggen waar het bij leren eigenlijk om gaat: het maken van sterke verbindingen in je hersenen.

Tips voor de leerkracht

  • Leg uit wat leren inhoudt.
  • Zorg dat leerling de aandacht op de taak heeft. Maak de opdracht, in overleg met de leerling, interessant. Prikkel de leerling zijn nieuwsgierigheid.
  • De opdracht hoeft niet alleen maar interessant te zijn, deze moet ook relevant zijn. Juist bij begaafde leerlingen moet taken betekenisvol zijn. Als ze niet betekenisvol lijken, maar dat wel zijn, is het belangrijk om uit te leggen waarom de opdracht relevant is.
  • Zorg voor succeservaringen door taken en opdrachten te kiezen die op het juiste niveau zijn en stel het leerproces en de beleving ervan bij de leerling centraal.
  • Geef de leerling invloed bij het werken aan de uitdaging (bijv. in wat, waar, hoeveel?), maar stel wel eisen.
  • Laat de leerling ervaren welke invloed hij heeft op zijn leerproces (‘wat heb je gedaan toen je vastliep?’, ‘wat was daarvan het resultaat?’).