Signaleringsinstrumenten

Er zijn verschillende instrumenten waarmee je kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren. Kenmerkende aspecten waarbij opgelet wordt zijn: de woordenschat en zinsbouw van het kind, de interesse in getallen en symbolen, goed observatievermogen, legt snel en op een creatieve manier verbanden, bedenkt bijzondere oplossingen, nieuwsgierig, gevoelig, groot inlevingsvermogen, ten opzichte van de groep afwijkende sociale en emotionele ontwikkeling (vaak in positieve zin). Het is echter afhankelijk van de situatie of een kind deze kenmerken ook laat zien.

Een omgeving die niet stimulerend is, of een leerkracht die kenmerkend gedrag niet op de juiste wijze interpreteert kunnen ervoor zorgen dat ondanks het gebruik van een signaleringsinstrument, de ontwikkelingsvoorsprong niet gesignaleerd wordt.