Profielschets leerlingen kenmerken hoogbegaafdheid

Ter ondersteuning van de informatieoverdracht van leerlingen met kenmerken van begaafdheid van po naar vo is een profielschets ontwikkeld. Deze profielschets kan gebruikt worden bij de warme overdracht. Het invullen kan gedaan worden in het basisonderwijs door de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider, maar kan ook gezamenlijk tijdens een warme overdracht ingevuld worden. De profielschets bevat naast algemene gegevens, specifieke informatie over de leerling die hulp kan bieden bij het opstellen van een passend aanbod in het VO.

U vindt de profielschets hier ->  Profielschets POVO
U vindt de toelichting hier -> Toelichting profielschets
U vindt het plan voor de pilot van de profielschets hier ->Plan voor pilot

De profielschets heeft de volgende onderdelen:

 1. Algemene gegevens schoolloopbaan basisonderwijs
  Zaken als het bezoeken van een plusgroep of de doelen waaraan gewerkt zijn, komen meestal niet voor in het overdrachtsformulier. Vandaar dat ze hier wel zijn opgenomen.
 2. Typering van de hoogbegaafde leerling
  De leerling kan getypeerd worden aan de hand van kenmerken die te maken hebben met taakgerichtheid/werkhouding, creativiteit en het sociale en emotionele functioneren (hooggevoelig). Ze kunnen helpen bij het opstellen van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en daarmee ook het aanbod.
 3. Ontwikkeling executieve vaardigheden
  Executieve functies spelen een belangrijke rol bij het plannen en bijsturen van het eigen leren. Om het VO met succes te kunnen voltooien zijn deze vaardigheden belangrijk. De inventarisatie van deze functies kan helpen bij het opstellen van de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling en daarmee ook het aanbod.
 4. Informatie van leerling zelf
  Deze biedt de mogelijkheid aan het VO om in te kunnen spelen op de eigenheid van de leerling. Daarnaast geeft het de leerling een stem in zijn eigen overdracht.
 5. Overige relevante informatie
  Hier gaat het om specifieke begeleiding die op pedagogisch/didactisch gebied is gegeven door het basisonderwijs en waarvan het belangrijk is dat deze wordt voortgezet.