Hoe signaleren?

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong laten in de groep niet altijd zien wat ze kunnen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong.  Je kunt dan bij de overdracht van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal al screenen op bepaalde kenmerken zoals een goede taalontwikkeling, abstract denkvermogen, snel van begrip, goed geheugen, grote leerbehoefte, al bezig met zelf schrijven, lezen en cijfers en een brede belangstelling. Vervolgens zorg je voor een rijke leeromgeving, waarin alle leerlingen zich uitgedaagd voelen.  Op die manier kun je kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op stimulerende wijze signaleren (stimulerend signaleren).

Met name activiteiten die stimuleren tot nadenken en tot creatief en kritisch denken zijn uitdagend voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Observeer daarbij goed wat ze doen: hoe gebruiken ze het materiaal? welke keuzes maken ze? hoe werken ze? En luister vooral ook goed naar de ouders. Zij kennen hun kind het beste.

Tenslotte zijn er ook signaleringsinstrumenten die ingezet kunnen worden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Deze zijn echter alleen bruikbaar als degene die ze gebruikt voldoende op de hoogte is van de kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en zich bewust is van het mogelijk aangepaste gedrag van de leerling op school.

Juist door verschillende analyses, signalen en observaties te combineren kan hoogbegaafdheid eerder gesignaleerd worden.