Transfer plusgroep naar eigen groep

Het gedrag van leerlingen in een plusgroep kan soms heel anders zijn dan het gedrag van leerlingen in de reguliere groep. Dat heeft te maken met een setting, een aanpak en een inhoud die van elkaar verschillen. Het is goed om voor meer samenhang te zorgen tussen wat in de plusgroep gebeurt en in de reguliere groep. Deze samenhang kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van inhoud of op vaardigheden.

Een mooie manier op samenhang in de inhoud aan te brengen is dat de leerling in de plusgroep aan een project werkt, dat een relatie heeft met een onderwerp waar de leerling in de eigen groep werkt. Of andersom, dat het project waar de leerling in de plusgroep aan werkt, aanleiding is tot een vervolg of verdieping op de eigen school of in de eigen groep. Let daarbij wel op dat er geen overlap bestaat.

Samenhang in de vaardigheden kan steeds beter omdat steeds meer scholen persoonlijke doelen opstellen met leerlingen. Ook hier kan het twee kanten opgaan: de leerling werkt op school aan een doel in het kader van executieve functies en kan ook aan dit doel werken binnen de plusgroep. Of de leerling werkt binnen de plusgroep aan een doel, dat door de eigen leerkracht ook benoemd en gestimuleerd wordt.

Een mooi artikel over de transfer tussen plusgroep en eigen groep:
Samenhang tussen het regulier en verrijkend onderwijs.