Wanneer signaleren?

De term vroegtijdig signaleren geeft al aan dat het belangrijk is om dit zo tijdig mogelijk te doen. Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong heeft snel door wat gewenst gedrag is en zal zich meestal binnen niet al te lange tijd aanpassen. Zorg er daarom voor dat er bij de aanmelding van de leerling op school al de nodige informatie verzameld wordt met betrekking tot een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Een handige tool hierbij is de intakelijst kleuters van het SLO. Bij het aanpassen van een bestaande intakevragenlijst of een overdrachtsformulier kunnen deze tips handig zijn.

De informatie die via deze instrumenten binnenkomt, dient door de intern begeleider of specialist begaafdheid beoordeeld te worden op een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om meer informatie over de ontwikkeling van de leerling te krijgen. De ouders zijn daarbij een belangrijk informatiebron!

Tips

  • Laat een vel A3-papier door de ouders en de leerling vullen over de leerling. Wie is de leerling? Waar woont hij of zij? Hoe woont hij of zij daar? Wat vindt de leerling leuk om te doen? Kunnen er wat foto’s bij? Wat verwacht de leerling van school? Je kunt daar ook een format voor maken, dan is duidelijk welke informatie er ongeveer verwacht wordt.
  • Laat de leerling meekomen bij het intakegesprek op school en observeer. Leg bij het intakegesprek een aantal kleutermaterialen op een tafeltje of je bureau. Denk aan een blokken, lego of ander constructiemateriaal, wit papier met kleurtjes, of puzzels of doolhoven op een kopie. Deel aan het eind van het gesprek je observaties met de ouders en vraag of dit herkenbaar is. Vat je bevindingen samen en deel ze met de specialist begaafdheid of intern begeleider.