Wat zijn voorwaarden voor een doorgaande ontwikkeling?

Om een doorgaande ontwikkeling bij hoogbegaafde leerlingen te kunnen garanderen dienen zowel op het PO als op het VO aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn.

Het gaat dan niet alleen om het daadwerkelijke moment van overdracht (vaak in de vorm van een gesprek tussen leerkracht PO en brugklascoördinator of mentor VO), maar ook om het afstemmen van beleid tussen PO en VO.

Bij het zorgdragen voor een warme overdracht worden de volgende niveaus onderscheiden:

  1. management
  2. team
  3. leerkracht/docent
  4. de overdracht po/vo

Om de overdracht te optimaliseren kan het in kaart brengen van diverse inhoudelijke en organisatorische aspecten op de school al een stuk helderheid verschaffen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een checklist. De checklist kan gelijktijdig door zowel PO-scholen (de indicatoren aan de linkerzijde) als VO-scholen (de indicatoren aan de rechterzijde) in te vullen. De indicatoren aan beide zijden komen daarbij op veel punten met elkaar overeen, maar zijn wel zorgvuldig geformuleerd voor beide schooltypen. Deze opzet biedt scholen de mogelijkheid om in één oogopslag de overeenkomsten en verschillen duidelijk te krijgen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.